Aktualności
Spotkanie dla przedsiębiorców ( 12.06.2019)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ,Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w Wałbrzychu oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu zapraszają przedsiębiorców z terenu subregionu wałbrzyskiego, którzy planują tworzenie nowych miejsc pracy, na spotkanie informacyjne dotyczące możliwość uzyskania dofinansowania na stworzenie miejsca pracy w firmie, w tym w przedsiębiorstwie społecznym,  w wysokości do 22 tysięcy złotych netto w połączeniu z refundacją części kosztów wynagrodzenia nowego pracownika. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca  2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B sala 123 (  pierwsze piętro). W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć na większość nurtujących pytań związanych z procesem aplikowania przedsiębiorców o nowe środki finansowe wspomagające rozwój firmy. Program jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Priorytet inwestycyjny: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Wsparcie  jest kierowane do osób  zamieszkujących zgodnie z KC teren powiatów Wałbrzyskiego miasta Wałbrzycha, świdnickiego,  dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby zamieszkujące w Wałbrzychu, Świebodzicach, Ząbkowicach Śląskich, Bielawie, Kłodzku i Nowej Rudzie. W projekcie zaplanowano minimum 26 miejsc dla reemigratów, imigrantów, tzw. osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub umowy cywilno prawne z wynagrodzeniem nie przekraczającym minimalnej krajowej.

Serdecznie zapraszamy.

 

Uczestnictwo w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Liczba miejsc ograniczona

 

Telefon kontaktowy: 748480100


<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl