Aktualności
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rusza ze wsparciem finansowym dla przedsiębiorców ( 19.02.2015)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła harmonogram konkursów. W ramach trzech instrumentów wsparcia PARP ogłosił następujące konkursy:
1. Pożyczka dla kobiet ( przyjmowanie wniosków od marca 2015 - do wyczerpania alokacji). Alokacja wynosi 20 000 000 złotych. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na realizacje przedsięwzięcia którego celem jest: - uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub rozwój działalności gospodarczej.
2. Wsparcie na uzyskanie Grantu (przyjmowanie wniosków  zaplanowano na kwiecień - maj 2015). Alokacja wynosi 2 000 000 złotych. Wsparcia finansowe udzielane jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r.
3. Wsparcie w ramach dużego bonu (przyjmowanie wniosków  zaplanowano na marzec - kwiecień 2015) Alokacja wynosi 4 120 000 złotych. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl