Aktualności
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2015

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany już po raz jedenasty przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Patronat honorowy nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.
Cele
Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Celem konkursu jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Kategorie konkursowe

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

·         START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,

·         PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,

·         SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku. W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Dodatkowych informacji udzielają:
Dorota Szostek - Rustecka, Dyrektor Biura Prasowego Citi Handlowy, tel. (+48 22) 690 10 49,
e-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com
Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882, e-mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl

 

 

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl