Aktualności
2 miliardy dla przedsiębiorców 25.05.2016

1 czerwca ruszą dwa duże konkursy na dotacje dla firm. W każdym będzie do wzięcia po miliard złotych.
Chodzi o pieniądze z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" i dwa główne instrumenty wsparcia, jakimi dysponują w jego ramach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Szybka ścieżka
NCBR zaoferuje firmom 1 mld zł w jednym ze swych dwóch głównych instrumentów pomocy, jakim jest poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Ten mechanizm wsparcia jest potocznie zwany szybką ścieżką ze względu na czas wydania decyzji o dofinansowaniu. Dla małych i średnich firm skrócono go do ok. 60 dni, a dla dużych do ok. 90 dni. Szybka ścieżka podzielona jest zasadniczo na dwie, a de facto na trzy części. Po pierwsze, dotacje trafiają do sektora MŚP. Po drugie, do firm dużych. Przy czym pula dla sektora MŚP jest dodatkowo rozbita na dwie części. Pierwsza dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich województw, a druga MŚP z tzw. regionów słabiej rozwiniętych, a więc ze wszystkich poza Mazowszem. Tegoroczny konkurs kierowany do MŚP ze wszystkich regionów NCBR ogłosiło 1 marca. Nabór wniosków już trwa (od 4 kwietnia do 29 lipca). Budżet tego konkursu to 750 mln zł. 1 czerwca ruszy nabór w szybkiej ścieżce przeznaczony dla firm dużych (tj. niespełniających kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy) zainteresowanych realizacją projektów, których minimalna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. Dofinansowanie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą być dotowane). Jednym z warunków uzyskania grantu jest zobowiązanie przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu. Konkurs dla dużych firm potrwa do 30 grudnia br. Ogółem w br. przeprowadzone zostaną trzy konkursy w szybkiej ścieżce. Poza tym już trwającym dla MŚP i nadchodzącym dla dużych firm przewidziano też trzeci, dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Do nich ma trafić 750 mln zł. Ogłoszenie i rozpoczęcie naboru zaplanowano na III kw. br.

Wnioski do końca sierpnia
Drugi miliard złotych 1 czerwca zaoferuje PARP z poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek". Celem tego instrumentu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich firm poprzez zapewnienie im funduszy na realizację wdrożeń projektów badawczych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem inwestycji mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Resort rozwoju podkreśla, że w związku z dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w pierwszym konkursie, przeprowadzonym w schemacie „Badania na rynek", najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld zł. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotacje mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). Wnioski o dotacje będzie można składać do PARP od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
– W przypadku działania „Badania na rynek" kluczowe jest, aby posiadane przez beneficjenta wyniki prac badawczo-rozwojowych wskazywały na możliwość ich komercyjnego, opłacalnego wykorzystania. Efektem wspieranych projektów musi być wprowadzenie nowych produktów lub usług. Do dofinansowania mogą być rekomendowane jedynie projekty, których efektem będzie produkt lub usługa innowacyjna minimum w skali kraju – mówi „Rzeczpospolitej" Miłosz Marczuk, rzecznik PARP. Przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 20 mln zł. Są to pieniądze głównie na realizację inwestycji niezbędnej do komercjalizacji wyników posiadanych badań. Wsparcie jest jednak kompleksowe. Jeżeli dla wdrożenia na rynek nowych produktów bądź usług jest to niezbędne, to przedsiębiorcy mogą też uzyskać dotację na realizację prac rozwojowych (do 450 tys. zł) oraz na usługi doradcze (do 500 tys. zł).
Żródło ( www.rp.pl)

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl