Aktualności
Bon na innowacje dla MŚP 17.11.2016

Innowacja dla mikro, małej, średniej firmy jest wielokrotnie wielkim wyzwaniem finansowym. Przedsiębiorcy nie zawsze mogą pozwolić sobie na kosztowne nowatorskie modernizacje. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę. Poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązania problemów rozwojowych mogą być proponowane przez jednostki naukowe w zakresie usług badawczo-rozwojowych dla MŚP.
Finansowanie takich usług będzie możliwe poprzez projekty grantowe realizowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu.  17 października br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach schematu 1.2.C na projekty grantowe, tj. bony na innowacje.
„Bony na innowacje” to kolejne wsparcie potrzeb rozwojowych mikro, małych i średnich  firm w zakresie zwiększenia ich aktywności innowacyjnej, tj. prowadzenia prac badawczych, a więc i rozwoju innowacji. Celem projektów jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie w postaci  bonu przeznaczone jest na usługi badawczo-rozwojowe polegające m.in na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, jej optymalizacji. Przedsiębiorca w tym wypadku nie musi przy zlecaniu badań posiadać środków na ich sfinansowanie. Rzeczywisty przepływ pieniędzy w projekcie za zrealizowane dla przedsiębiorcy prace badawcze to transfer między Grantodawcą, czyli JST lub IOB, a jednostką naukową. Maksymalna wartość wsparcia w formie bonu na jedno przedsiębiorstwo to 100 tys. PLN  – wyjaśnia Renata Granowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
Grantowy konkurs dla JST i IOB na usługi dla przedsiębiorstw „Bon na innowacje”
Prawie 50 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów grantowych w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. O dofinansowanie projektów grantowych  mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym również organizacje pozarządowe spełniając tym samym rolę Granotodawcy „Bonu na innowacje”. Projekty mają dotyczyć usług dla przedsiębiorców prowadzących do zwiększenia ich aktywności innowacyjnej oraz dynamizowania ich  współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.
Rodzaje wsparcia oferowane MŚP w projektach grantowych
Projekty grantowe muszą zakładać dwa rodzaje wsparcia dla MŚP. Po pierwsze wsparcie niefinansowe  polegające na konsultacjach i doradztwie w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu na innowacje.
Po drugie: wsparcie finansowe w formule grantu (bonu) przekazywane przez JST lub IOB przedsiębiorstwu to  dofinansowanie przeznaczone na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Grant może sfinansować przedsiębiorcy  m.in.: audyt technologiczny (do 5% otrzymanego bonu), opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
Wykonawcą usługi świadczonej dla MŚP w ramach bonu na innowacje może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 18.11.2016 r. do 04.01.2017 r.

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl