Misja

Naszą misją jest pomagać  ludziom przedsiębiorczym którzy zaryzykowali wiele by spełnić marzenia o swojej własnej firmie. Pomoc naszą dedykujemy również organizacjom którym nie obca jest idea przedsiębiorczości.

Zadaniami Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości są:

 • wspieranie postaw przedsiębiorczych osób ( ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) poprzez inkubowanie nowych i rozwój istniejących małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • wspieranie rozwoju i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży akademickiej oraz absolwentów szkół wyższych;
 • wspieranie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;
 • poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów potencjalnych i istniejących przedsiębiorców;
 • wspieranie osób oraz podmiotów które chcą utworzyć Spółdzielnię Socjalną;
 • inicjowanie działań społecznych, lobbingowych  mających wspierać  rozwój przedsiębiorczości w regionie;
 • inicjowanie wzajemnej współpracy potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi wsparcia (wspieranie biznes start – up).

Inkubator osiągać będzie powyższe cele poprzez:

 • udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na rozwój i bieżące funkcjonowanie małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • oferowanie profesjonalnego doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą;
 • inicjowanie i wdrażanie projektów rozszerzających i uzupełniających  rozwój usług oferowanych przez Inkubator;
 • aktywne wspieranie kontaktów inwestorów z przedsiębiorcami w tym z branż innowacyjnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju innowacji w biznesie, wpieranie pomysłów innowacyjnych;
 • organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży propagujących postawy przedsiębiorcze;
 • podejmowanie aktywnych działań wspierających , szkoleniowych i doradczych skierowanych do młodzieży akademickiej i absolwentów szkół wyższych;
 • tworzenie i rozwój struktur sprzyjających tworzeniu lobbyingu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Inkubatora.
 • organizowanie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • doradztwo specjalistyczne i ogólne dla mikro,małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • badania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl