Doradztwo dla firm sektora MŚP

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości wspiera  przedsiębiorstwa sektora MŚP poprzez usługi doradcze umożliwiające firmom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie w firmach rozwiązań wspierających ich rozwój. Eksperci Inkubatora badają w ramach działalności doradczej lukę kompetencyjną przedsiębiorstw i ich pracowników, wskazują kierunki działań zmierzające do  uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.


Przedsiębiorcy sektora MŚP mogą skorzystać z usług doradczych naszych ekspertów po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Przedsiębiorcy współpracujący z SIP mogą liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów  firmy, a także pomocy w budowaniu strategii firmy.

W ramach prowadzonego doradztwa oferujemy m.in.

-systemy ocen okresowych

- audyty personalne

- systemy motywacyjne

-badanie luk kompetencyjnych firm i ich pracowników

- wsparcie marketingowe

- wsparcie sprzedażowe

- kierunki szkoleń

- zasady poprawiania konkurencyjności firmy

- kierunki minimalizowania kosztów

 

Indywidulane doradztwo dla przedsiębiorstw sektora MŚP prowadzone jest po uprzednim umówieniu spotkania z doradcą pod numerem telefonu 0048748480100

Doradztwo dla firm sektora MŚP z subregionu jeleniogórskiego

Sudecki Inkubator Przedsiebiorczości zaprasza przedsiebiorców sektora MŚP z subregionu jeleniogórskiego do skorzystania z doradztwa w ramach projektu „Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, kamiennogórski, miasto Jelenia Góra) przewidzianą formą wsparcia jest między innymi udzielenie doradztwa, którego tematyka wynika z uprzednio przeprowadzonej diagnozy firmy mającej na celu dopasowanie się do jej indywidualnych potrzeb. Mając na uwadze różnorodność branżową na rynku, zakres doradztwa jest rozległy i obejmuje między innymi:

-zewnętrzne źródła finansowania

-obsługę klienta, budowanie trwałych relacji z klientem

-sprzedaż i pozyskiwanie klientów

-przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu

-opracowanie krótko i długo terminowych strategii funkcjonowania i rozwoju firmy

-akwizycję zamówień, windykacja należności

-zarządzanie personelem

-opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń i rozwoju pracowników

-stworzenie opisu stanowisk pracy, kultury organizacji, ocen pracowniczych

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 848 01 00.

 

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl