Aktualne szkolenia

Wsparcie szkoleniowe w zakresie tematów szkoleń od 1 do 7 świadczone jest bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Daty poszczególnych szkoleń podawane będą z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Szkolenia organizowane są po zrekrutowaniu co najmniej 10 osobowych grup. Szkolenie nr 3 prowadzone jest z wykorzystaniem komputerów oraz programu MS Exel. Wymagana jest w tym przypadku podstawowa znajomość komputera oraz programu MS Exel. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeń dostępnego w zakładce Formularz zgłoszeniowy i przesłanie wypełnionego formularza na adres  biuro@inkubatorsudecki.pl. Z każdą osobą która prześle formularz zgłoszeniowy skontaktuje się pracownik Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości celem weryfikacji zgłoszenia.

1. Temat szkolenia: Być płatnikiem podatku VAT czy nie ?

Zakres merytoryczny szkolenia: wady i zalety bycia podatnikiem podatku Vat, wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym, pytania do eksperta

Ekspert prowadzący szkolenie: Marzena Występ

2. Temat szkolenia: Koszty uzyskania przychodu w Twojej firmie

Zakres merytoryczny szkolenia: rodzaje kosztów uzyskania przychodu, powiązanie kosztu z przychodem w firmie, rodzaje kosztów które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

Ekspert prowadzący szkolenie: Marzena Występ

3. Temat szkolenia: Biznesplan podstawą uruchomienia działalności gospodarczej

Zakres merytoryczny szkolenia: zasady konstrukcji biznesplanu, środki zewnętrzne na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, wybór formy działalności, analiza SWOT, praktyczne budowanie biznesplanu

Eksperci prowadzący szkolenie: Arkadiusz Czocher , Artur Mazurkiewicz

4. Temat szkolenia: Skuteczna reklama firmy

Zakres merytoryczny szkolenia: formy reklamy, narzędzia reklamowe, negocjowanie cen reklam , mierzenie skuteczności oddziaływania reklamy, dobór narzędzi i form reklamy do potrzeb firmy, target firmy

Ekspert prowadzący szkolenie: Joanna Czocher

5. Temat szkolenia: Zasady przyznawania funduszy unijnych oraz funduszy z Funduszu Pracy (PUP) na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Zakres merytoryczny szkolenia: dostępne środki finansowe z UE na zakładanie własnej działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 i 7.2.2 w zakresie wspierania nowych firm i spółdzielni socjalnych, zasady funkcjonowania dotacji na utworzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne udzielne przez Powiatowe Urzędy Pracy, zasady wypełniania wniosków o udzielenie dotacji  przez Powiatowy Urząd Pracy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej 

Eksperci prowadzący szkolenie: Marcin Szewczak, Iwona Żuk Magierska

6. Temat szkolenia: Podstawy obsługi komputera oraz programów MS Word i MS Exel

Zakres merytoryczny szkolenia: uruchamianie komputera, zasady pracy na komputerze z wykorzystaniem oprzyrządowania, pisanie tekstów w MS Word, liczenie w MS Exel.

Ekspert prowadzący szkolenie: Artur Mazurkiewicz

7. Temat szkolenia: Spółdzielnia socjalna- pomysł na własną firmę

Zakres merytoryczny szkolenia: zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Europie, zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, wymogi rejestrowe związane z uruchomienie spółdzielni socjalnej, wymogi ustawowe związane z uruchomieniem i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, zasady pozyskiwania środków zewnętrznych na uruchomienie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, zagadnienia podatkowe związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej, główne bariery w uruchamianiu spółdzielni socjalnej w warunkach polskich, osoby i podmioty uprawnione do zakładania spółdzielni socjalnej

Eksperci prowadzący: Arkadiusz Czocher, Artur Mazurkiewicz, Marzena Występ, Marcin Szewczak, Iwona Żuk Magierska

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl