O nas

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości został powołany do życia 15 marca 2011 roku jako wyodrębniony organ w strukturach Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu . Zespół inkubatora tworzą ludzie którzy razem pracują , ale znajdują również czas by realizować swoje pasje. Od początku pracują z nami ludzie o nieprzeciętnych możliwościach, silnie zmotywowani by osiągnąć zamierzony cel. Socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, księgowe to zespól który stanowi trzon merytoryczny naszej organizacji.

Głównym elementem pracy Stowarzyszenia jest  realizacja różnego rodzaju inicjatyw które służą rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu. 

Wspieramy osoby pracujące  które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, osoby bezrobotne oraz osoby które dotykają już o wykluczenie społeczne. Aktywnie uczestniczymy w propagowaniu idei Ekonomii Społecznej i wsparciu w tworzeniu spółdzielni socjalnych.

Jesteśmy obecni również w inicjatywach wspierających przedsiębiorczość. Dzięki środkom z Unii Europejskiej pomogliśmy powstać kilku firmom z którymi utrzymujemy stały kontakt dzieląc Ich troski i sukcesy.

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, którego jesteśmy częścią to dla naszych współpracowników nie tylko ciężka praca , ale również  miejsce w którym można rozwijać pasje. Bezdroża i off road, survival i przygoda, turystyka i wyprawy o tym można z nami porozmawiać i na pewno dyskusja potrwa długo!
Wszystko co robimy, robimy na 100% zawsze widząc człowieka jako cel główny.
Teraz przyszła pora zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem.

Pomysł stworzenia miejsca w którym osoby które chcą założyć własną firmę oraz drobni przedsiębiorcy mogliby uzyskać pomoc od dawna był w sferze zainteresowań naszej organizacji.  Pomoc którą chcemy udzielać dedykować będziemy do osób i podmiotów których nie stać na komercyjne szkolenia, wysokooprocentowane pożyczki czy drogie doradztwo.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach działalności Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NOP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

Klauzula informacyjna – deklaracja udziału w projekcie:

1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w projekcie młodzieży jest Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ubieganie się i udział w projekcie

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości  udziału w projekcie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w projekcie. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji projektu którego finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Wgląd do danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentach dotyczących jego udziału w projekcie zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, umowach na podstawie, których organizowane są projekty (m.in. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, właściwe Ministerstwo).

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość ubiegania się i uczestnictwa w projekcie.

 

 

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl