Oferta

Zapraszamy serdecznie przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą na szkolenia organizowane przez Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości. Celem prowadzonych przez naszą jednostkę szkoleń jest kompleksowe przygotowanie do prowadzenia przez osoby fizyczne własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie merytoryczne i prawne działających już mikro i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzone są przez praktyków, głównie w formie warsztatów. W celu zapoznania się z tematem oraz datą najbliższego szkolenia prosimy o odwiedzenie zakładki „Aktualne szkolenia”.

Szkolenia specjalistyczne i ogólne dla firm sektora MŚP z subregionu jeleniogórskiego

Sudecki Inkubator Przedsiebiorczosci zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.  „Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”, który jest  realizowany przez Ośrodek Szkolenia Technicznego oraz Forum Aktywności Lokalnej.  Ma on na celu wsparcie konkurencyjności sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z subregionu jeleniogórskiego między innymi poprzez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia szkoleniowego po uprzednim zbadaniu luki kompetencyjnej  u pracowników i kadry menadżerskiej w firmach.

Wszystkie szkolenia specjalistyczne i ogólne dostosowane są do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wsparcie szkoleniowe umożliwia firmom wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku. Wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowych umiejętności pozwoli na poprawę ich wizerunku na rynku regionalnym. 

 Zrealizowane szkolenia dla Kadry Menadżerskiej zostały przeprowadzone w hotelu „Jedlinka” w Jedlinie Zdroju i obejmowały tematykę:

-Konkurencyjność a zarządzanie firmą  w terminie 21-23.03.2013r.

-Public Relations jako narzędzie podnoszące konkurencyjność firmy w terminie 04.06.2013r.

-Kreatywne dostosowanie- jak budować nowoczesny bank dla tradycyjnych klientów w  terminie 23-25.05.2013r.

 

Kolejne szkolenia dla kadry kierowniczej  będą obejmowały następującą tematykę:

-Wpływ działań Public Relations na poprawę konkurencyjności firmy

-Konkurencyjność firmy a działania reklamowe

-Konkurencyjność a marketing w firmie. Planowanie i wdrażanie skutecznych działań marketingowych i sprzedażowych

-Konkurencyjność firmy a środki zewnętrzne, minimalizacja kosztów funkcjonowania firmy

-Konkurencyjność a zarządzanie firmą

 

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych podniesieniem konkurencyjności swojej firmy,  prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 848 01 00

Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl