Aktualności
Dotacje dla lokalnych przedsiębiorców na rozwój firm 22.02.2019

 

Do 25 kwietnia 2019 roku właściciele mikro i małych lub średnich przedsiębiorstw z subregionu wałbrzyskiego, 
którzy funkcjonują na rynku dłużej niż 2 lata,  mogą ubiegać się o dotację na rozwój produktów i usług w sektorze MŚP. 
Dotacja nawet do 900 tysięcy złotych. Wszystko w ramach konkursu ZIT AW w ramach konkursu 1.5.2.
Szczegóły tutaj: 
W ramach konkursu można ubiegać się o dotację na wdrożenie tzw. innowacji procesowej lub produktowej co najmniej 
na poziomie przedsiębiorstwa. Obecny nabór jest przeznaczony dla firm działających na rynku co najmniej 2 lata. 
Konkurs dla przedsiębiorstw istniejących krócej niż 2 lata zostanie ogłoszony w maju.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
wynosi 2 mln zł. Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla średnich przedsiębiorstw wynosi do 35%, co oznacza,
 że przy projekcie o wartości maksymalnej  2 mln zł netto – można otrzymać dotację w wysokości 700 tys. zł. 
Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 45%. Daje to szansę nawet na 900 tys. zł 
dofinansowania. Kwalifikowalne jest również przygotowanie dokumentacji projektu oraz zatrudnienie osób w projekcie 
(te wydatki dofinansowane są w ramach pomocy de minimis – z dofinansowaniem na poziomie 85%).

 

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl