Aktualności
Wynagrodzenia jednak w górę (19.02.2014)

W ubiegłym roku 41% pracowników, czyli 45 909 osób, które wzięły udział w badaniu otrzymywało wyższe wynagrodzenie niż rok wcześniej – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Przyczyny tego wzrostu mogą być różne, część pracowników otrzymała podwyżkę, inni zmienili prace na lepiej płatną lub otrzymali premię etc. Co dziesiąty pracownik zarabiał w 2014 roku mniej niż rok wcześniej, a 45% pracowników otrzymywało wynagrodzenie takiej samej wysokości. Spośród poszczególnych szczebli w hierarchii organizacji największą grupą, która deklarowała wzrost wynagrodzenia rok do roku, byli specjaliści. Wyższe zarobki otrzymywało 45% zatrudnionych na tym szczeblu. Podobnie było wśród kierowników – 44% zarabiało więcej niż w roku 2013. Wyższe zarobki otrzymywało 32% pracowników szeregowych.  Osoby, których wynagrodzenie wzrosło w stosunku do poprzedniego roku zarabiają ogólnie więcej niż te, których pensja rok do roku nie zmieniła się lub spadła. Mediana wynagrodzeń dyrektorów, którzy otrzymali w 2014 roku wyższe wynagrodzenie wyniosła 24 000 PLN brutto miesięcznie, jest to kwota o 7 700 PLN wyższa niż mediana płac dyrektorów, których wynagrodzenia zmniejszyły się i o 4 500 PLN wyższa od tych, których wynagrodzenia nie zmieniły się. Rozpatrując firmy różnej wielkości widać, że w wielkich przedsiębiorstwach aż 47% zatrudnionych zarabiało w 2014 roku więcej niż w 2013. W małych firmach i w mikroprzedsiębiorstwach wyższe niż rok wcześniej płace otrzymywało 36% zatrudnionych. W firmach z przewagą kapitału zagranicznego 55% pracowników otrzymywało wyższe wynagrodzenie niż rok wcześniej. O 20% mniej osób, które pracują w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego zanotowało wzrost swojej pensji. Co więcej w polskich firmach 12% osób otrzymywało niższe wynagrodzenie niż w 2013 roku, w firmach zagranicznych odsetek ten wyniósł 7%. Biorąc pod uwagę podział administracyjny, najwyższy odsetek pracowników zarabiał więcej w województwie dolnośląskim i małopolskim, kolejno 48% i 46%. Najmniejszy odsetek osób otrzymywał wyższe wynagrodzenie w województwach świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim, kolejno 30% i 33%. Badając wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach można zauważyć, że wyższe niż w 2013 roku pensje otrzymywało wielu programistów Java (66% pracowników). Z kolei odsetek spawaczy oraz sekretarek, które miały wyższe wynagrodzenie wyniósł kolejno 28% i 26%.
Ewelina.Jurczak
wynagrodzenia.pl

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl