Aktualności
Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna dla przedsiębiorstw społecznych ( 23.02.2015)

Federacja Przedsiębiorstw Społecznych zaprasza na szkolenie pn.: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”,

Prezesie zastanawiałeś się po co Ci wiedza na temat bilansu, rachunku zysków i strat? Jaki masz przychód z prowadzonej działalności? Jak poradzić sobie z zaległościami nieuczciwych kontrahentów?
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na powyższe pytania oraz pogłębić wiedzę na temat sprawozdań finansowych i merytorycznych to szkolenie jest dla CIEBIE !!! Koszt szkolenia wynosi 150 złotych. Dla członków Federacji Przedsiębiorstw społecznych szkolenie jest bezpłatne

Szkolenie pn.: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”, odbędzie się w dniu 06.03.2014. w godzinach od 10:00 do 15:00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

Adresatami szkolenia: są przede wszystkim osoby z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem społecznym.

Tematyka:
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat m.in.:
• zasad sprawozdawczości wraz z kalendarzem oraz instytucjami
• jaki jest cel sprawozdania,
• co zrobić z przeterminowanymi płatnościami nieuczciwych kontrahentów
• nowelizacja ustawy o rachunkowości
• sprawozdawczość finansowa:
aspekty prawne,
Bilans,
Rachunek wyników,
CIT
Uzyskają Państwo praktyczne informacje w oparciu o przykłady jak czytać powyższe dokumenty, po co one są, czemu służą i dlaczego każdy zarząd powinien się z nim zapoznać, jak podzielić nadwyżkę bilansową?
• po co planować wydatki i jak ma się to do bilansu oraz rachunku zysków i strat.
• Walne Zgromadzenie podsumowujące poprzedni rok działalności.
Prowadzący:
Aleksandra Kida – posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy Księgowej. Od 5 lat specjalizuje się w księgowaniu spółdzielni socjalnych oraz fundacji i stowarzyszeń.
Nadsyłanie zgłoszeń:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: anna.stanaszek@fres.org.pl do dnia 4.03.2015 tytułem: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna”,

Koszt szkolenia: 150 zł od osoby. Dla członków federacji bezpłatnie

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl