Aktualności
Fundusze dla lokalnych firm na Odnawialne Źródła Energii ( 02.11.2015)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na unijne dofinansowanie związane z projektami z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP w ramach dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

To pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z którego będzie można pozyskać na Dolnym Śląsku dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej, w tym dzięki wykorzystaniu OZE.

Konkurs realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, jest adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

Jak informuje firma Europrojekty Consulting, w ramach działania 3.2 wspierane będą projekty inwestycyjne w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (w tym z uwzględnieniem OZE).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 35% do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 50 tys. zł, a maksymalna - 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl