Aktualności
Budują plan rewitalizacji Wałbrzycha ( 11.03.2016)

W imieniu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działających na rzecz mieszkańców Śródmieścia w Wałbrzychu do uczestnictwa w spotkaniu diagnozującym potencjał oraz problemy i potrzeby Śródmieścia Wałbrzycha w kontekście tworzonego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025. Spotkanie realizowane na zlecenie Gminy Wałbrzych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku w godzinach 15.00-19.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul Mickiewicza 26, I piętro. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców działających na rzecz mieszkańców Śródmieścia Wałbrzycha. Podczas spotkania mającego charakter warsztatu będą określane:

- potencjały i potrzeby organizacji i przedsiębiorców w kontekście możliwości ich oddziaływania na rewitalizowany obszar,

- potencjał, problemy i potrzeby Śródmieścia postrzegane z perspektywy podmiotów tu działających,

- pomysły na realizowane na Śródmieściu działania w obszarach społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych.

Uzyskana wiedza będzie podstawą do stworzenia diagnozy jakościowej Gminnego Programu

Rewitalizacji Wałbrzycha oraz planu jego wdrażania. Program obejmie również listę konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze rewitalizowanym między innymi przy wsparciu funduszy unijnych i środków Gminy Wałbrzych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 74 665 11 11 lub mailem na adres:

rcwip@rcwip.pl. W kolejnych tygodniach odbędą się spotkania w kontekstach wałbrzyskich dzielnic: Podgórze, Nowe Miasto, Sobięcin, Stary Zdrój i Biały Kamień.

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl