Aktualności
Mamy dotacje na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej ( 19.04.2016)

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż posiada środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na utworzenie mikro firm dla osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia

Z dotacji mogą skorzystać w pierwszej kolejności osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim zlokalizowanym na terenie powiatów wałbrzyskiego oraz kłodzkiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Wsparcie skierowane jest do osób niepracujących oraz nie uczących się w systemie dziennym.

Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości do maksymalnie 20 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe na okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż 13200 złotych z przeznaczeniem  na wydatki niezbędne do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej typu obowiązkowe składki ZUS, księgowość, ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat udzielanych dotacji pod numerem telefonu 74 8480100

 

<<< powrót
Copyright © SUDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl